Een moment geduld alstublieft...

Emailadres Wachtwoord

Versieinformatie

Mede dankzij uw terugkoppeling kunnen wij SEPAtool.nl verbeteren. Regelmatig wordt de website geupdate met nieuwe functionaliteiten, verbeterde interactie of handigheidjes. Hieronder ziet u een overzicht van de recente wijzigingen. Heeft u zelf nog suggesties voor verbeteringen? Laat het ons weten.

v1.7.1.0 - 18 juni 2024 - Update

 • Bij het importeren vanuit een CSV is het nu mogelijk om de beschrijving zowel te importeren en tegelijk samen te voegen met een vaste tekst. U kunt nu opgeven met het veld "plaatsing" waar de vaste tekst moet komen te staan. U heeft de keuze uit:
  "Voor de tekst uit het bestand"
  "Na de tekst uit het bestand"
  "Alleen als de waarde uit het bestand leeg is"
  Nieuw veld plaatsing bij importeren CSV voor de vaste beschrijving

v1.7.0.4 - 17 juni 2024 - Update

 • Vanaf nu is het ook mogelijk om de integriteitscontrole-code van het bestand (hash) in SHA-1 formaat te tonen naast de bestaande formaten van MD5 en SHA256. Met deze hash-code kunt u controleren dat het bestand niet aangepast is tussen het genereren bij SEPAtool.nl en het inlezen bij de bank.

v1.7.0.3 - 17 juni 2024 - Fix

 • De applicatie kwam geregeld met de foutmelding "Gateway Timeout". Deze traagheid is gevonden en opgelost in deze versie.

v1.7.0.2 - 30 mei 2024 - Fix

 • De functionaliteit van het importeren via een ClieOp3 bestand werkte niet goed. De gegevens werden niet uit het adresboek verrijkt en er werd ook geen vertaling gemaakt als een rekeningnummer uit 10-cijfers bestaat. Dit is nu hersteld.

v1.7.0.0 - 9 april 2024 - Migratie

 • De applicatie is omgebouwd voor ondersteuning op een nieuwe server.

v1.6.5.1 - 29 juli 2023 - Update

 • We hebben Twitter/X verwijderd als communicatiekanaal. Hiervoor door de gehele site aanpassingen doorgevoerd.

v1.6.5.0 - 6 juni 2023 - Update

 • Het lijkt erop dat ook voor transacties van/naar de landen Zwitserland en Monaco de BIC niet meer nodig is. De BIC is bij SEPA-XML betalingen niet nodig bij landen in het SEPA-gebied. Zie hiervoor het overzicht bij ABN-AMRO over het SEPA-gebied (externe link). Voor landen die niet op die lijst staan is nog een BIC nodig. Vooralsnog lijken de veelgebruikte landen allemaal aanwezig. Daarom is dit controlefilter is er in deze versie uit gehaald.

v1.6.4.0 - 16 augustus 2022 - Update

 • [BBI4417] De IBAN's binnen SEPAtool.nl worden voortaan niet meer gecontroleerd op de 11-proef. Sinds 1 januari 2020 wordt er bij de uitgifte van nieuwe Nederlandse IBAN's geen rekening meer gehouden met de 11-proef. De 11-proef waas een controlegetal welke gebruikt werd in 9-cijferige rekeningnummers om schrijffouten te voorkomen. Het laatste getal werd berekend d.m.v. de eerste getallen.
  Voorheen werd de uitgifte van rekeningnummers centraal geregeld. Vanaf dat moment niet meer en mogen de banken hun eigen rekeningnummers uitgeven. De eerste niet-11-proef-IBAN's zijn nu in omloop. Doordat de uitgifte nu bij de eigen banken liggen kan het voorkomen dat de laatste 10-cijfers van een IBAN (die in sommige oude systemen nog wel eens gebruikt werden) vanaf nu bij verschillende banken kunnen voorkomen. Een banknummer kan dus niet zomaar meer afgekapt worden zoals dit in oude systemen wel gebeurde.
  De controle die nu nog wel plaatsvindt is de mod-97. Dit controlegetal staat tussen de NL en de bankcode (NLxxABNA bijv. ) Deze controle blijft uiteraard gewoon actief.
  Bronartikel: Betaalvereniging Nederland: Laatste 10 cijfers Nederlands IBAN vanaf 2020 niet meer los gebruiken.

v1.6.3.0 - 6 februari 2022 - Update

 • Extra hulpmiddel toegevoegd "Is dit IBAN geldig?". Met deze eenvoudige controle kunt u snel controleren of een ontvangen IBAN geldig is.
 • Op diverse plaatsen verduidelijking aangebracht over het opslaan van CSV in UTF-8 formaat zodat er geen UTF-8 foutmelding ontstaat.
 • Kleine tekstuele aanpassing op de Wat is mijn Incassant-ID?-pagina dat deze alleen voor Nederlandse instellingen met een KvK-nummer is.

v1.6.2.3 - 2 februari 2022 - Update

 • Bij het importeren vanuit een CSV kon in het geval als er een euroteken in een ANSI-gecodeerd bronbestand stond het bedrag niet worden geimporteerd. Hoewel de codering het beste UTF8 kan zijn komt ANSI geregeld voor.

v1.6.2.2 - 25 januari 2022 - Update

 • Kleine verbeteringen in het bestelproces.

v1.6.2.1 - 24 januari 2022 - Update

 • In sommige gevallen kwam de foutmelding "Undefined method gebruiker::converteerIBAN()". Deze foutmelding is in deze versie opgelost.

v1.6.2.0 - 19 januari 2022 - Update

 • [BBR4220]: Het tegoed vervalt nu niet meer zomaar naar een jaar, maar alleen het gedeel te wat bij de minimale opwaardering hoort. Hierdoor is de kolom vervaldatum bij de transacties ook verwijderd uit het overzicht bij "MijnAccount".

v1.6.1.3 - 1 januari 2022 - Update

 • [BBR4220]: Het is nu mogelijk om in stappen van een cent op te waarderen i.p.v. per hele euro's.
 • [BBR4220]: De melding van onvoldoende saldo wanneer er voor een abonnement wordt gekozen daarvan is nu duidelijker gemaakt welke stappen genomen moeten worden.

v1.6.1.2 - 26 december 2021 - Update

 • [BBR4220]: De tarieven worden ivm de inflatie aangepast per 1 januari 2022.

v1.6.1.1 - 12 mei 2021 - Update

 • [BBI4050]: Van oudsher bestonden de oorspronkelijke rekeningnummers (BBAN) van 7 cijfers of korter (voorheen Postbank) en rekeningnummers van 9 cijfers en langer. Banken, waaronder ING, zijn inmiddels ook rekeningnummers van 8 cijfers gaan uitgeven. Deze werden daarom gemarkeerd als "Het rekeningnummer heeft niet de juiste lengte". Dit is met deze update hersteld.

v1.6.1.0 - 23 februari 2021 - Update

 • [BBR3971] Vanaf deze versie wordt de bank BNP Paribas ook ondersteund. Deze bank heeft extra velden nodig; namelijk het postadres van de tegenpartij.
  SEPAtool.nl is op de volgende punten aangepast hiervoor;
  • Op het tabblad "Mijn Account" kan nu worden opgegeven "Plaats het adres van de tegenpartij in het SEPA-XML bestand." Deze staat standaard uit, maar kunt u activeren.
  • Voor het importeren zijn nu 2 nieuwe kolommen mogelijk in het CSV bestand, te weten "landcode" en "adresregels". Meerdere regels in de adresregels kunnen worden gerealiseerd door een komma ","
  • Ook bij de functie "Download bestand in CSV formaat" worden deze kolommen dan er bij geplaatst.

v1.6.0.0 - 28 oktober 2020 - Update (Hash; MD5 en SHA256 ondersteuning)

 • [BBR3847] Sinds deze versie zit er SHA256 en MD5 ondersteuning in de applicatie. De SHA-256 of MD5 is een controlegetal door middel van een hash om aan te geven of een bestand inhoudelijk veranderd is. Vaak wordt dit getal getoond tussen administratiepakket en de bank zodat er zeker is dat het juiste bestand wordt verwerkt. Bij slechts de kleinste aanpassing is het controlegetal al geheel anders. SEPAtool.nl is op de volgende punten aangepast hiervoor;
  • Op het tabblad "Mijn Account" kunt u nu uw voorkeurs hashmethode ingesteld worden. Momenteel kunt u kiezen voor SHA256 of MD5.
  • Op het tabblad "Mijn Account" staat nu bij de "Recent gedownloade XML-bestanden" de hash vermeld. Als de hash in het bestand is opgenomen dan wordt altijd deze hash getoond (onafhankelijk van uw voorkeurs hashmethode).
  • Bij het importeren of bewerken vanuit een orgineel SEPA-XML wordt voortaan de hash getoond via een extra pagina na het uploaden en voor het daadwerkelijk bewerken.
  • Bestanden waarbij de hash op de ABN-AMRO (Access Online) manier is toegevoegd zijn nu ook in te lezen in SEPAtool.nl. Er wordt een controle gedaan of deze hash overeenkomt. Zo niet, dan kunt u alsnog het bestand verder importeren en aanpassen.
  • Als een SEPA-XML-bestand nu gedownload wordt. Wordt de hash ook getoond op de downloadpagina. Deze downloadpagina is tussengevoegd. Of dit SHA256 of MD5 is kunt u opgeven via het tabblad "Mijn Account".
  • Het is in SEPAtool.nl nu ook mogelijk om de hash te laten toevoegen (voor ABN-AMRO Access Online). Ga hiervoor naar "Mijn Account" en zet een vinkje bij de optie "Plaats de hash (controlegetal) in het SEPA-XML bestand (Alleen voor ABN-AMRO Access Online)." bij de voorkeuren en druk op "Voorkeuren opslaan" om dit vast te leggen. Nieuw gegenereerde bestanden zullen dan hier rekening mee houden. Als u bestanden eerder gemaakt heeft en uit de historie downloadt dan blijven deze ongewijzigd. Let op dat bij ABN AMRO Access Online ook dezelfde wijzigingen moeten worden doorgevoerd, zet daarbij de instellingen "Geavanceerde veiligheid", "File Hash Security", "Automatische controle checksum" zoals ingesteld in onderstaande schermafbeelding:
   ABN AMRO - Geavanceerde veiligheid - File Hash Security - SHA256

v1.5.1.0 - 29 augustus 2020 - Update

 • [BBP3666] Als u een review invult n.a.v. een bestelling krijgt u van ons het tegoed om een volgend SEPA-bestand te maken. Dit tegoed ontvangt u ongeacht of uw review voor ons goed is, of juist uw kritische blik heeft gehad. Voorheen was het koppelen van dit tegoed handwerk en duurde het soms even voordat dit toegekend werd. Met deze update is er een automatische koppeling met het review-platform zodat deze elke dag automatisch wordt bijgewerkt en het tegoed wordt toegekend.

v1.5.0.9 - 10 februari 2020 - Update

 • De eerste chatrobot-functie is niet bevallen. We zijn nu overgeschakeld op een ander chatprogramma.

v1.5.0.8 - 30 januari 2020 - Update

 • We hebben een chat-functie toegevoegd aan de site.

v1.5.0.7 - 6 januari 2020 - Bugfix

 • Bij het doen van een bestelling was het in bepaalde gevallen niet mogelijk een korte voornaam op te geven. Dit is nu aangepast.

v1.5.0.6 - 5 december 2019 - Update

 • Implementatie van Google reCAPCHA bij accountaanvraag en wachtwoord-reset.
 • De functie voor wachtwoordreset is nu niet meer geintegreerd in nieuwe account aanvraag, maar is nu in hetzelfde formulier onder een nieuwe knop "wachtwoord vergeten" geplaatst.

v1.5.0.5 - 3 november 2019 - Update

 • SEPAtool.nl heeft een nieuw logo. Dit is nu doorgevoerd in de site.

v1.5.0.4 - 28 mei 2019 - Update

 • De verwerking van bedragen vanuit een CSV bijvoorbeeld, is nog iets verfijnd zodat deze niet meer specifiek aangepast hoeft te worden. Het gaan dat om het geval waarbij er 8 decimalen worden gebruikt.

v1.5.0.3 - 28 februari 2019 - Update

 • Het review-blok van The Feedback Company op de voorpagina is vervangen voor een nieuwe versie. De oude versie werd niet meer bijgewerkt met de meest recente reviews.

v1.5.0.2 - 6 juni 2018 - Bugfix

 • Het filteren van de BOM-markering bij een UTF8+BOM bestand (zie versie 1.4.0.1) werkte niet meer. Dit is nu hersteld waardoor bestanden met UTF8+BOM-indeling bij het uploaden weer goed verwerkt kunnen worden.

v1.5.0.1 - 29 mei 2018 - Bugfix

 • Sinds de vorige versie was het niet mogelijk om een nieuwe account aan te maken. Dit is met deze bugfix hersteld.

v1.5.0.0 - 24 mei 2018 - AVG update

Deze update is speciaal voor de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke op 25 mei 2018 in werking treedt. Hiervoor hebben we op een aantal punten onze tool aangepast. Hieronder volgt de opsomming:

 • We hebben een nieuwe bijlage "Bijlage 1: Verwerking persoonsgegevens" toegevoegd aan de voorwaardenpagina. Via de Mijn Account kunt u deze bijlage accoorderen en dan wordt deze voor u van kracht. Bij een nieuwe bestelling dient deze verplicht te worden geaccepteerd.
 • De optie "Kopie van het bestand naar mijn e-mailadres sturen" is uit de applicatie gehaald. Op deze manier konden kopieën naar een emailadres verstuurd worden. Echter het e-mailprotocol is niet versleuteld. Het is daarom mogelijk dat anderen de inhoud lezen. Wij kunnen daarom op email niet de veiligheid en privacy garanderen. Daarom is deze optie uit de applicatie gehaald.
 • Via de "Mijn Account"-pagina is het nu mogelijk om de standaard ingeschakelde uitnodigingen voor beoordelingen/reviews, via de externe partij The Feedback Company, die aangemaakt worden na elke bestelling uit- of weer in te schakelen.
 • Vanaf nu is het mogelijk om het Adresboek te exporteren naar CSV-formaat. Hiervoor is de knop "Download adresboek" toegevoegd aan het adresboek. Het bestand wordt in CSV-formaat aangeboden.
 • We hebben de mogelijkheid toegevoegd om de verschillende gegevens per categorie te kunnen verwijderen of zelfs, indien gewenst uw gehele account. Dit gaat via de Mijn Account-pagina via de knop "Account schonen".
Niet AVG gerelateerd:
 • Op onze facturen zal voortaan ook het emailadres worden getoond waarop het tegoed gekoppeld is.

v1.4.1.1 - 12 mei 2018 - Update

 • In het adresboek stonden niet altijd geldige IBANs en rekeningnummers (soms met spaties) en soms ook andere teksten. Dit kon door diverse importeeracties komen. Nu filter toegepast voor de toekomst een correctiescript uitgevoerd voor de adresboekregels uit het verleden om alleen nog maar geldige adresboekregels over te houden.

v1.4.1.0 - 14 april 2018 - Update

 • Het is nu ook mogelijk om uw emailadres te wijzigen.
 • Via "Mijn Account" is het nu ook mogelijk om eerder gemaakte bestanden opnieuw te downloaden. Dit zijn bestanden die maximaal 25 maanden oud zijn. Dit kan ook buiten een betaalsessie om.
 • Bij de pagina "Aan de slag, hoe wilt u beginnen?" is het nu ook mogelijk om eerder gedownloade bestanden te importeren. Dit zijn bestanden die maximaal 25 maanden oud zijn. Deze functie heet "Importeren vanuit het dossier".

v1.4.0.3 - 5 maart 2018 - Bugfix

 • Kleine bugfix: In sommige gevallen werd een kolom met bedragen waar een euro-teken in voorkomt niet goed verwerkt. Er werd dan een melding gegeven over een non-numeric value. Dit is met deze update opgelost.
 • Bij het toekennen van een wachtwoord zijn de veel gelijkende letters en cijfers eruit gehaald. Denk daarbij aan o, O en 0. en aan 1, l, i.

v1.4.0.2 - 20 februari 2018 - Bugfix

 • Kleine bugfix: Zodra er een bestand gedownload werd met de mailfuctionaliteit aan, kwam er in het bestand 2 extra regels onderaan het bestand met een foutmelding. Dat is nu opgelost.

v1.4.0.1 - 12 februari 2018 - Bugfix

 • Kleine bugfix n.a.v. koppelen van kolomnamen bij importeren vanuit Excel van een bestand in het geval als het importeerbestand UTF8+BOM formaat.

v1.4.0.0 - 12 februari 2018 - Update

 • De applicatie is omgebouwd van de programmeertaal PHP5 naar PHP7.

v1.3.7.1 - 8 december 2017 - Bugfix

 • Op de invoerpagina kon het voorkomen dat de zwevende knoppenbalk onderaan de pagina niet meer te gebruiken was omdat de tekst van de copyright-informatie en van de beoordelingen er doorheen ging. Dit is met deze fix opgelost.

v1.3.7.0 - 26 juli 2017 - Update

 • Bij de Rabobank kon het SEPA-XML bestand in specifieke gevallen niet verwerkt worden. Dit had te maken met de opmaak van de CtrlSum. Dit is nu aangepast. Tevens deze opmaak ook aangepast voor de bedragen bij de transacties in het bestand.
 • De uniekheid van het MessageId is vergroot. Voorheen werd deze enkel afgeleid van de datum en tijd en daarmee zou bij gelijktijdige bewerking door meerdere gebruikers eenzelfde MessageID gegenereerd kunnen worden. Nu worden er 5 willekeurige letters toegevoegd waardoor de kans van een dubbel MessageID welke door verschillende gebruikers tegelijkertijd gemaakt worden 1 op de 12 miljoen is.
 • Bij het gebruik van een apostrof in de invoer. bijv. bij namen of beschrijvingen werd er onnodig een extra slash voorgevoegd. Dit is nu opgelost.
 • De bedragen bij de "Betalingen bij betaalgroep" worden nu fraaier getoond (punt bij duizendtallen. Komma als decimaalteken en rechts uitgelijnd). Dit vergroot de leesbaarheid. Daarnaast in de invoercontrole ook uitgebreid. Als nu het bedrag met euro-teken wordt opgegeven, wordt hieruit het juiste bedrag alsnog gebruikt i.p.v. een foutmelding.

v1.3.6.0 - 22 juni 2017 - Update

 • Voor onze Belgische klanten hebben we het orderproces voor het bestellen van tegoed of een abonnement op SEPAtool.nl aangepast. Het is nu mogelijk om een BTW-nummer op te geven zodat de BTW verlegd wordt.
 • Daarnaast hebben we de Bancontact als betaalwijze toegevoegd zodat ook de Belgische klanten direct aan de slag kunnen.
 • Ook hebben we als alternatief PayPal toegevoegd als betaalwijze. Voor Paypal wordt ivm de relatief hoge kosten een kleine servicevergoeding van € 1,- in rekening gebracht.
 • We hebben ook een Belgisch telefoonnummer in gebruik genomen om u bij vragen te ondersteunen. Dit telefoonnummer is 078 48 02 99 (alleen vanuit België). Zie onze contactgegevens voor het huidige nummer in Nederland

v1.3.5.1 - 10 april 2017 - Bugfix

 • Bij de functie om de Incassant ID te berekenen werd de eventuele voorloopnul van het controlegetal niet getoond. Dit is nu opgelost.

v1.3.5.0 - 3 april 2017 - Update

 • Vanaf nu hebben we onze tot nu toe 3 instructiefilmpjes voorzien van Nederlandstalige ondertitels. Zodat deze meer toegankelijk zijn. Deze ondertitels staan ook standaard aan.
 • Er is nu een pagina aangemaakt waarop alle instructievideo's bij elkaar staan.

v1.3.4.2 - 16 januari 2017 - Update

 • Vanaf nu wordt bij de invoercontrole een punt niet meer afgewezen bij een MandaatID.

v1.3.4.1 - 11 januari 2017 - Update

 • Indien er tijdens het bewerken op de knop "Download bestand in CSV formaat" geklikt werd, en er bij het betaalscherm op "Terug naar bewerken" werd geklikt, bleef het betaalscherm staan. Dit is nu opgelost.

v1.3.4.0 - 23 november 2016 - Update

 • Het is nu mogelijk om alsnog via de voorkeuren via "Mijn account" de 4 frequentietypes (waaronder FRST) alsnog weer te activeren i.p.v. de huidige twee welke we aangepast hebben per 20 november 2016. U vindt op de "Mijn Accuont" pagina de optie "Gebruik de oude frequentie-typen (FRST, FNAL)". Aciveer deze optie door een vinkje ervoor te zetten en druk op "Voorkeuren opslaan".

v1.3.3.0 - 20 november 2016 - Update

 • Vanaf 20 november 2016 is de SEPA incasso vereenvoudigd. Klik op deze link voor meer informatie.
 • Een BIC opgeven bij betalingen is nu niet meer noodzakelijk, behalve voor tegenrekeningnummers in de landen Zwitserland (herkenbaar aan de beginletters "CH") en voor Monaco (beginletters "MC").
 • Het is nu mogelijk in MijnAccount om uw nieuwbericht-voorkeur op te geven. Hiermee kunt u zich afmelden of juist aanmelden voor onze nieuwsberichten.
 • De knoppenbalk welke altijd helemaal onderaan het scherm stond was niet altijd even handig met grote bestanden. In die gevallen moest dan helemaal naar beneden gescrolld worden. De knoppenbalk is nu een vast onderdeel van het scherm geworden en blijft altijd onderin het zichtbare deel van het scherm staan. Hierdoor zijn de knoppen altijd binnen handbereik.
 • Een IBAN met spaties kan nu ook ingevoerd worden. De spaties worden verwijderd bij het verwerken van de invoer.

v1.3.2.4 - 22 september 2016 - Update

 • Bij de ABN-AMRO bank is het inmiddels mogelijk om ook geen BIC meer op te geven bij buitenlandse betalingen. Hierop is vanaf nu de invoercontrole aangepast. Mogelijk speelt dit ook bij meedere banken inmiddels. Indien dit het geval is, dan horen we het graag.

v1.3.2.3 - 23 augustus 2016 - Update

 • Bij een incassobestand was het niet mogelijk om MandaatID's in te voeren met een spatie erin. Hoewel we dit nog steeds afraden, wordt het nu wel geaccepteerd en wordt er een waarschuwing getoond.

v1.3.2.2 - 3 augustus 2016 - Update

 • In sommige gevallen werd tijdens het downloaden van de SEPA-XML het bestand op het scherm getoond i.p.v. aangeboden om te downloaden. Dit is een locale instelling in uw browser maar we hebben nu extra informatie toegevoegd aan het antwoord op het verzoek zodat de browser het bestand nu mogelijk wel goed gaat downloaden.
 • In het adresboek werden oude 9-cijferige bankrekeningnummers niet juist geconverteerd naar IBAN. Dit werkte wel goed als er een 0 voor het rekeningnummer werd gezet, zodat er een 10-cijferig nummer bestond.

v1.3.2.1 - 1 juli 2016 - Bugfix

 • In het geval het aanleveren van bestanden aan de RegioBank zonder een BIC code werd het bestand niet geaccepteerd met de mededeling "De BIC is niet aanwezig". Dat moet nu opgelost zijn.

v1.3.2.0 - 28 april 2016 - Update

 • Vanaf nu is de gebruiksvorm "Try-It-Out" beschikbaar. Dit is geschikt om een enkele betaling gratis uit te voeren vanaf ons systeem. Hiermee kunt u gemakkelijk SEPAtool.nl gratis uitproberen.
 • Het is nu mogelijk om een actief abonnement te verlengen vanaf 90 dagen voordat deze gaat verlopen. Hierdoor kan uw abonnement dus naadloos verlengd worden. Dit kunt u doen via de pagina "Mijn Account".

v1.3.1.0 - 8 februari 2016 - Update

 • Bij het importeren van een CSV werd voorheen automatisch de transacties (op basis van de batch_* kolommen in de CSV toegekend aan een betaalgroep. Indien er een batch_* kolom afwijkt wordt automatisch een nieuwe betaalgroep aangemaakt. Soms is het echter wenselijk om expliciet een nieuwe betaalgroep aan te maken ondanks dat er geen gegevens wijzigen in de batch_*-velden. Om dit mogelijk te maken is nu het batchnummer geïntroduceerd bij het importeren. Indien u voorheen al een CSV-bestand gemaakt heeft vanuit onze tool dan zal deze al automatisch gekoppeld zijn. Indien u eigen bestanden maakt kunt u hier het nummer opgeven. Van belang is om te weten dat SEPAtool ziet dat de waarde in de kolom gewijzigd is. De daadwerkelijke inhoud moet weliswaar een cijfer zijn, maar de ophoging naar een nieuw nummer, en welk batchnummer dat dan daadwerkelijk wordt, zal uiteindelijk de SEPAtool zelf bepalen.
  Indien u de kolom weglaat in uw CSV-bestand of bewust niet koppelt, dan zal het gedrag hetzelfde blijven als wat u al gewend was.
  U herkent de optie bij het importeren in de stap van de kolommen definiëren. Zie;

v1.3.0.1 - 29 januari 2016 - Update

 • Indien er een Nederlandse IBAN werd opgegeven waarbij het oorspronkelijke rekeningnummer uit 10 cijfers bestaat i.p.v. 9 (dus de voorloop 0 wordt daadwerkelijk gebruikt). Dan werd het IBAN als ongeldig verklaard in SEPAtool. De Rabobank heeft inmiddels rekeningnummers uitgegeven waarbij de positie van de voorloopnul daadwerkelijk gebruikt wordt. Hiervoor de controle aangepast in de tool. Tevens doorgevoerd in het adresboek. Zodat het 10-cijferige nummer ook als "oud rekeningnummer" gebruikt kan worden.

v1.3.0.0 - 21 december 2015 - Update

 • Het adresboekbeheer is toegevoegd. Indien u ingelogd bent kunt u via het menu bovenin de functie "Adresboek beheren" aanroepen. Hierin kunt u zelf opgeven hoe BBAN (9-cijferige rekeningnummers) geconverteerd worden naar IBAN. Deze optie is noodzakelijk als u vanaf ClieOp3 importeert, of vanuit een ander formaat waar u de BBAN als invoer gebruikt. De automatische conversiedienst van BBAN naar IBAN is namelijk per 01-01-2016 niet meer operationeel.

v1.2.15.1 - 16 december 2015 - Bugfix

 • Als u bankiert bij de SNS Bank en u liet de BIC's weg, kwam bij het uploaden bij de SNS Bank de foutmelding "De BIC is niet aanwezig" Dit is nu opgelost.

v1.2.15.0 - 30 november 2015 - Update

v1.2.14.0 - 30 oktober 2015 - Update

 • Vanaf nu is het mogelijk om van de ingevoerde gegevens ook al een CSV-bestand te downloaden indien het bestand nog niet compleet is. Dit is met name handig indien u nog een laatste bewerking in Excel wilt maken, daarmee kunt het bestand eerst exporteren, de wijzigingen maken in Excel en daarna het bestand weer importeren.
 • De knop "Download transacties in CSV formaat" heet vanaf nu "Download bestand in CSV formaat". Dit omdat het bestand naast de transacties ook de betaalgroep-gegevens bevat en dus meer is dan alleen de transacties. Hierop is nu ook de bestandsnaam aangepast en het onderwerp van het e-mailbericht.

v1.2.13.2 - 6 oktober 2015 - Bugfix

 • In uitzonderlijke gevallen ging het importeren van CSV-bestanden niet helemaal goed indien er velden "ingesloten" waren. Dit probleem is met deze update opgelost.

v1.2.13.1 - 27 augustus 2015 - Update

 • In het geval het aanleveren van bestanden aan de RegioBank zonder een BIC code werd het bestand niet geaccepteerd met de mededeling "De BIC is niet aanwezig" Dat moet nu opgelost zijn.

v1.2.13.0 - 27 juli 2015 - Update

 • Als u via CSV importeert en het bestand bevat een lege regel (herkenbaar aan alleen maar puntkomma's in het bestand. Dan wordt deze regel overgeslagen bij het importeren. Dit maakt het gemakkelijker voor bestanden waarbij door Excel veel lege regels worden toegevoegd.

v1.2.12.1 - 11 juni 2015 - Bugfix

 • Indien u voor de tweede keer of meer bestelde EN u wilde betalen met de betaalwijze "overboeking" liep de bestelling vast op een leeg scherm. Dit is nu opgelost.

v1.2.12.0 - 9 maart 2015 - Update

 • Vanaf nu is het mogelijk om uw historische facturen in te zien en op te slaan via de Mijn Account-tabblad. Mocht u dus een factuur gemist hebben dan kunt u dat vanaf nu online ophalen.

v1.2.11.2 - 24 februari 2015 - Bugfix

 • De regeleindes in het gedownloade XML-bestand of CSV-bestand zijn nu aangepast als u gebruik maakt van onze tool via Windows.

v1.2.11.1 - 14 januari 2015 - Bugfix

 • Er was in bepaalde gevallen een probleem met het inlezen van excasso-bestanden bij de ING. Dit is nu opgelost.

v1.2.11.0 - 8 januari 2015 - Update

 • Het lijkt erop dat de ING recentelijk een wijziging heeft doorgevoerd voor het gebruik van de BtchBookg-tag in het XML-bericht. Deze instelling geeft aan of het bestand als verzamelbestand of als individuele transacties verwerkt moet worden. Voorheen regelde deze tool zelf de juiste instelling echter dat is nu niet meer gewenst omdat de aanlevering op verschillende kanalen andere resultaten geeft. De automatische controle is hierdoor uitgeschakeld en het is nu ook mogelijk om de tag juist weg te laten. Het voordeel is dat we nu niet meer hoeven te weten in het geval van ING of u bankiert via InsideBusiness Payments of MijnING Zakelijk. Wel hebben we een extra waarschuwing bij het verwerken van ING-bestanden geplaatst waarbij we aangeven dat als het inlezen bij de bank niet goed gaat, deze instelling waarschijnlijk het probleem is. Daarnaast kan het altijd zijn dat uw bank deze instelling negeert, raadpleeg daarvoor uw bank.

  Zie hier de nieuwe optie "-- niet opnemen in het bestand --"

v1.2.10.1 - 1 januari 2015 - Tarief aanpassing

 • Voor nieuwe gebruikers van de tool is er een prijswijziging doorgevoerd. Bekijk nadat u ingelogd bent uw actuele prijslijst.

v1.2.10.0 - 18 december 2014 - Bugfix en update

 • In een enkele geval klopt de controlesom in het bestand niet. Dit werd pas kenbaar bij het inlezen bij de bank. Dit is nu verholpen.
 • We hebben nieuwe Excel-sjablonen klaargezet. Nu ook een sjabloon voor excasso.

v1.2.9.0 - 15 december 2014 - Bugfix en update

 • Bij het bestelproces ging er iets niet goed met plaatsnamen met een apostrof erin. Dit is nu verholpen.
 • Vanaf nu worden de betalingskenmerken (beschrijving en de end-to-end-id) gecontroleerd met de 11-proef. Indien het niet klopt wordt er alleen een waarschuwing gegeven. Het is dan nog wel mogelijk om het bestand alsnog te downloaden.

v1.2.8.0 - 8 december 2014 - Update

 • Geldig-tot kolom toegevoegd aan het accountbeheer tabblad.
 • Logging en rapportage van foutmeldingen aangepast.

v1.2.7.0 - 10 november 2014 - Update #2

 • Ook de pipe "|" toegevoegd als scheidingsteken.
 • Adresboek-probleem opgelost in sommige gevallen indien de conversie-optie in de Mijn Account nog niet was aangezet en toch een importeeractie gestart is.

v1.2.6.0 - 10 november 2014 - Update

 • Vanaf nu is het mogelijk om uw wachtwoord aan te passen via "Mijn Account"
 • De procedure voor wachtwoord vergeten is aangepast. Indien u nu aangeeft dat u uw wachtwoord bent vergeten krijgt u eerst een email ter controle of u de reset heeft aangevraagd. In deze mail staat een link om een nieuw eigen wachtwoord op te geven.

v1.2.5.0 - 9 november 2014 - Update

 • Vanaf nu is er een verbeterde koppeling met ons administratiesysteem. Hierdoor hoeft u als u opnieuw bestelt, niet opnieuw al uw factuur/adresgegevens op te geven.

v1.2.4.3 - 6 november 2014 - Bugfix

 • Kleine niet noemenswaardige puntjes verbeterd.

v1.2.4.2 - 29 oktober 2014 - Bugfix

 • Zodra een IBAN gewijzigd werd, werd deze niet opgeslagen in het adresboek onder het oude bankrekeningnummer. Dit is nu verholpen.
 • De IBANs en BICs worden nu automatisch in hoofdletternotatie overgezet.

21 oktober 2014 - Beveiligingsupdate

 • SSLv3 uitgeschakeld ivm POODLE-kwetsbaarheid.
 • Nieuw SSL-certificaat met SHA-256 ondersteuning geinstalleerd.
 • Specifieke beveiligingsvolgorde ingesteld voor de beveiligingsmethodes en onveilige beveiligingsmethodes uitgeschakeld.

v1.2.4.1 - 19 oktober 2014 - Bugfix

 • Het kwam voor dat gegevens uit het adresboek alsnog werden geladen ondanks dat via de invoer expliciet nieuwe gegevens werden opgegeven. Dit is nu hersteld.

v1.2.4.0 - 10 oktober 2014 - Update

 • In het "Hoe wilt u beginnen"-scherm is nu de optie toegevoegd om verder te gaan waar u was gebleven. Zo hoeft een bewerking niet geheel af te maken. Om uw bestand op te slaan hoeft u enkel op de knop "Verwerk wijzigingen" te drukken tijdens het verwerken. Het bestand wordt dan automatisch opgeslagen en is dan beschikbaar voor een volgende keer.
 • De pagina's die iets meer tijd nodig hebben om te laden zijn nu voorzien van een spinner, zodat het niet lijkt alsof de applciatie hangt.
 • .

v1.2.3.1 - 29 september 2014 - Update

 • Bij het importeren via CSV werden de bestanden die geen linefeeds bevatten maar alleen carriagereturns niet goed ingelezen. Dit is nu opgelost.

v1.2.3.0 - 20 september 2014 - Update

 • Het SEPA-veld "EndToEnd-id" is nu toegevoegd als veld. Dit is doorgevoerd over de gehele tool (invoerschermen, exporteren naar CSV, importeren uit CSV, importeren uit ClieOp3 etc.). In dit veld kunt u een uniek transactienummer toekennen die door de gehele keten ongewijzigd blijft. Dit kenmerk wordt ook gebruikt om de storno's te identificeren.
 • Een geïmporteerde datum uit een CSV werd, indien de voorloopnullen ontbraken, afgekeurd. Dit is nu opgelost.

v1.2.2.2 - 18 september 2014 - Bugfix

 • Het adresboek werd niet geraadpleegd in de gewone bewerkmode (alleen bij importeren vanuit CSV of ClieOp3). Dit is nu opgelost.

v1.2.2.1 - 16 september 2014 - Bugfix

 • Soms werden XML-bestanden met 1000 transacties of meer waarbij er geen BIC was opgegeven geweigerd door de bank. Dit is nu opgelost.

v1.2.2.0 - 15 september 2014 - Update

 • We hebben de startmogelijkheid "Importeren vanaf SEPA-XML" toegevoegd. Hierdoor wordt nu het bestand geheel opnieuw opgebouwd en geeft daarom minder problemen bij het bewerken van XML's indien er velden in de XML gevuld zijn die volgens de standaarden niet nodig zijn. SEPAtool.nl controleert die velden die niet nodig zijn niet en daardoor kon het voorkomen dat een bestand alsnog geweigerd werd bij de bank. Met deze nieuwe functie wordt het bestand dus geheel opnieuw opgebouwd.
  SEPA XML importeren
 • De slash (/) wordt nu ook toegestaan voor een mandaat-id.

v1.2.1.0 - 30 augustus 2014 - Update

 • Vanaf nu is het ook mogelijk om een jaarabonnement op SEPAtool.nl te nemen! Ga hiervoor naar "Mijn account" voor de instelling. De betaling gaat uit uw SEPAtool.nl tegoed.
 • Een betaalsessie wordt nu hervat als u weer opnieuw inlogt en het uur nog niet voorbij is. Hiermee kunt u dus de browser sluiten en later toch nogmaals er gebruik van maken.
 • Extra controle toegevoegd op incassobestand.
 • U krijgt vanaf nu een emailbevestiging na het bijschrijven van uw tegoed.

v1.2.0.0 - 25 augustus 2014 - Update

 • Voor het gebruik van de website dient u nu altijd een gebruikeraccount te hebben.
 • Het is niet meer mogelijk met 0900 te betalen. Vanaf nu gaat alles via iDEAL of met een bankoverschrijving. U koopt vooraf tegoed in en is inzichtelijk op uw Accountpagina.
 • De automatische conversiedienst is niet meer gratis omdat onze leverancier daarmee is gestopt. Het is nu een optie geworden en staat standaard uit. Wilt u hier gebruik van maken, dan dient u deze aan te zetten in uw account.
 • Onze tarieven zijn aangepast.

v1.1.5.5 - 15 augustus 2014 - Update

 • Vanwege de update van 11 augustus 2014 gaat het bij sommige klanten van ING het niet goed om het bestand in te lezen bij ING. Na wat onderzoek zijn we erachter gekomen dat de ING twee verschillende pakketten voor het gebruik van SEPA bestanden hanteert. Dit zijn "Mijn ING Zakelijk" en "InsideBusiness Payments".
  Hierbij is het probleem dat beide softwarepakketten de XML's anders verwerken. Daarom hebben wij vanaf nu, indien u een SEPA-XML maakt die u wilt aanleveren bij de ING, een optie gemaakt waarbij u kunt aangeven welk softwarepakket u gebruikt. Aan de hand van uw keuze wordt dan het XML-bericht op de juiste manier opgemaakt. Deze keuze verschijnt bovenin de pagina waar u de transacties verwerkt, maar alleen als een bank meerdere softwarepakketten heeft en er ook daadwerkelijk een verschil is tussen de verschillende bankpakketten. Als u bankiert bij een bank waar dit niet speelt, wordt deze keuze ook niet getoond.

v1.1.5.4 - 11 augustus 2014 - Update

 • Verbetering voor het inlezen van bestanden bij de ING.

v1.1.5.3 - 5 augustus 2014 - Update

 • Verbeterde invoercontrole op diverse plaatsen.

v1.1.5.2 - 9 juli 2014 - Bugfix

 • Er was een probleem met het exporteren van een Incasso-bestand naar CSV waarbij een kolomnaam ontbrak. Deze kolomnaam is nu alsnog toegevoegd.
 • Importeren via CSV: De laatste kolomnaam bij het importeren werd niet altijd goed gekoppeld. Er was dan nog een extra aanhalingsteken zichtbaar. Dit is nu opgelost.

v1.1.5.1 - 3 juli 2014 - Update

 • De MsgId en de PmtInfId wordt voortaan altijd opnieuw gegenereerd bij een nieuwe download van de SEPA-XML.

v1.1.5.0 - 10 juni 2014 - Update

 • verbetering van de invoer (omschrijving mag niet leeg zijn).
 • Nieuwe status toegevoegd: WARNING. Deze meldingen worden in het oranje getoond. Hierbij kan een bestand wel gedownload worden, maar wordt een eventuele waarschuwing afgegeven dat een bank het bestand kan afwijzen.
 • Controle van Nederlandse BIC's bij een banknummer is toegevoegd. Hoewel een BIC voor binnenlands betalingsverkeer niet verplicht is, is er indien het wel gevuld is, nu een extra controle toegevoegd.

v1.1.4.2 - 2 juni 2014 - Bugfix

 • Sommige gebruikers kregen bij het betaalsysteem de melding dat de ingevoerde code niet geldig was, terwijl deze wel goed was overgenomen van het scherm. Dit zou nu verholpen moeten zijn.

v1.1.4.1 - 27 mei 2014 - Beveiligingsupdate

 • HSTS (HTTPS Strict Transport Security) protocol toegevoegd aan de website.

v1.1.4.0 - 26 mei 2014 - Update

 • Verbetering toegevoegd aan de invoercontrole van datumvelden. Hierdoor wordt een eventuele fout sneller herkend voordat u het SEPA-XML bestand naar uw bank stuurt.
 • Veld voor verzamelbetaling toegevoegd. Hierdoor kunt u zelf bepalen of het verzamelbestand als losse transacties wordt verwerkt op het afschrift of als één verzamelbetaling.

v1.1.3.0 - 14 mei 2014 - Update

 • Bij het importeren vanuit CSV is het nu ook mogelijk om gegevens van de betaalgroep te importeren vanaf dezelfde regel in de CSV daardoor is het nu ook mogelijk om bij het importeren vanuit CSV meerdere betalingsgroepen aan te maken in de SEPA-XML.
 • Automatische mapping bij het importeren van CSV bestanden. Indien de kolomnamen opgegeven zijn zoals in de tool deze bekend zijn (zie de importeerpagina voor de naamgeving). dan zal deze kolom automatisch bij het 'Definieer de kolommen'-venster zijn gekoppeld. Zo kunnen standaard bestanden nog sneller verwerkt worden.
 • Voor bovenstaande nieuwe importeermogelijk zijn ook de CSV-uitvoerbestanden aangepast. De kolomnamen zijn nu gelijk aan de automatische mapping van de CSV-importeermodule, waardoor het nu eenvoudig is om vanaf een CSV-bestand weer een SEPA-XML te kunnen maken.

v1.1.2.1 - 2 mei 2014 - Bugfix

 • Bugfix bij importeren van CSV-transacties werd de mandaatdatum niet goed ingelezen. Dit is nu hersteld.

v1.1.2.0 - 28 april 2014 - Update

 • Ondersteuning voor salarisbetalingen bij excasso bestanden (SALA-tag). Hierdoor is er bij het bewerkscherm voor excasso een veld "Doel" toegevoegd.
 • Bij een excasso bestand mag vanaf nu wel de huidige datum als uitvoerdatum worden opgegeven. Voor een incasso-bestand geldt nog steeds de eerstvolgende dag.

v1.1.1.0 - 14 april 2014 - Update

 • Omschrijving veld bij de transacties breidt zich nu uit als je er met de muis overheen gaat. Zo zijn langere teksten toch nog leesbaar.
 • Verbetering van de XML bij het weglaten van de BIC bij de transacties. Verschillende banken hanteren verschillende methodes. Voor de bekende banken (ABN-AMRO, Rabobank en ING-bank) wordt dit nu automatsich goed verwerkt.
 • Bugfix bij het verwijderen van transacties. Voorheen werden de transacties niet altijd verwijderd.
 • Foutmeldingen na het verwijderen worden ook niet meer getoond. (foutmeldingen in het geheugen)
 • Foutmeldingen bij de transactienaam en omschijving wordt nu getoond indien nodig.

v1.1.0.1 - 2 april 2014 - Bugfix

 • Zodra een kopie van de SEPA-XML of transacties-CSV gemaild wordt kon het voorkomen dat dit bericht leeg was. Dat probleem is nu verholpen.

v1.1.0.0 - 8 maart 2014 - Update

 • Ondersteuning voor SEPA excasso bestanden (betalingen i.p.v. incasso) (PAIN 001)
 • Installatie van een SSL-EV certificaat (groene adresbalk). Hiermee is het bestaan van ons bedrijf en de uitgfite van het certificaat gecontroleerd door een accountant en de certificeringsinstantie. Dit is exact hetzelfde wat banken gebruiken voor het beveiligen van hun online omgeving.
 • Het veld "incassodatum" wordt nu "uitvoerdatum" genoemd zodat dezelfde beschrijving gebruikt kan worden bij incasso en excasso bestanden
 • De bestandsnamen voor de downloads zijn aangepast. In de bestandsnaam is nu opgenomen "DD" voor incasso en "CT" voor excasso.
 • De uitvoerdatum moet nu in de toekomst liggen. Dit ivm afwijzingen bij diverse banken.
 • Fix: Uitvoerdatum vanuit een ClieOp3 bestand wordt nu goed overgenomen.
 • De "Hoe wilt u beginnen"-dialoog is aangepast. Automatische herkenning voor SEPA-XML en ClieOp3 of het een incasso of excasso bestand is.

v1.0.1.0 - 26 februari 2014 - Update

 • Voor Nederlandse IBAN's zijn nu geen BIC-codes meer nodig bij de transacties. U kunt dit veld gewoon leegmaken. Dit wordt vervolgens ook leeg aangeleverd aan uw bank. Uw bank zorg vervolgens weer voor het juiste BIC.
 • Verbeterde invoercontrole

v1.0.0.1 - 27 januari 2014 - Bugfix

 • Het gaat in sommige gevallen niet goed met de invoer van komma-bedragen bij de transacties. Dit probleem is met deze bugfix opgelost.

v1.0.0.0 - 10 januari 2014 - Initiële versie

 • Ondersteuning voor SEPA incasso bestanden (PAIN 008)

Waarom SEPAtool.nl?

iDeal logo - Betalen via iDeal

 • Gratis uitproberen.
 • Eenvoudig in gebruik.
 • Geen abonnementsverplichting.
 • Geen éénmalige aanschaf.
 • Geen installatie of onderhoud.
 • Werkt via de browser dus o.a. met Windows, Apple, Linux.
 • Per keer slechts € 3,45 voor een uur gebruik.
 • Of onbeperkt met een abonnement is ook mogelijk.
 • Eenvoudig betalen via iDEAL of bankoverschrijving.
 • Importeren vanuit Excel, CSV, ClieOp3 of andere SEPA-XML.
 • Het verkeer tussen u en de site kan niet gelezen worden door derden vanwege een beveiligde HTTPS/TLS-verbinding.
 • Wij hebben respect voor uw privacy en voldoen aan de AVG.
 • Nu met ondersteuning voor SHA-256 en MD5 hashes voor veilige overdracht.
 • Bij vragen is ondersteuning via chat, email, telefoon en TeamViewer beschikbaar.


SEPAtool.nl v1.7.1.0 - © Copyright 2014-2024 ByteBridge b.v.

1002 gebruikers gaven een beoordeling over SEPAtool.nl met gemiddeld een 4.3 uit 5

Deze website maakt gebruik van Cookies. Door gebruik te maken van onze site accepteert u het gebruik hiervan.